Seçme yerleştirme

İş görenin, görev yetki ve sorumluluklarına uygun nitelikler belirlenir ve bu nitelikler doğrultusunda başvurular yayınlanan ilanlar üzerinden veya doğrudan başvuru olarak toplanır. Oluşturulan aday havuzundan yetkililerce ve insan kaynakları olarak seçme ve yerleştirme işlemleri yapılır.

Oryantasyon ve Eğitim

Gerekli evraklar iş gören tarafından tamamlanıp insan kaynaklarına teslim edilir. İş gören ilk gününde, insan kaynakları bölümü olarak firmayı, çalışacağı yeri ve personelleri tanıtıcı bilgiler, gerekli, genel çalışma kurallarını belirten eğitimler verilir. İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı tarafından firmada ve ilgili bölümde uygulanacak iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri verilir. İlgili bölüm sorumlusu tarafından çalışma arkadaşları ile tanıştırılarak, çalışma ortamı, sorumlu olacağı kişiler ve sorumlulukları, kullanacağı malzemelerin tanıtımı, işin tanıtımı hakkında diğer işbaşı eğitimleri verilir. Personelin firmada çalışma hayatı içinde de senelik planlarda belirlenen eğitimlere katılması da söz konusudur.

wood-layout-img-2.jpg

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Firma bünyesinde bulunan iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı ve hekim ile gerekli her türlü güvenlik önlemleri alınır ve sağlık kontrolleri yapılır. Bununla birlikte, düzenlenen ilgili eğitimlerle de çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır.

Sosyal ve Hukuki Hizmetler

İnsan kaynakları olarak çalışanlarımızın her türlü sosyal ve hukuki hizmetleri konusundaki ihtiyaçları giderilir, firmamız da bu konuda destekleyicidir.

Performans (ölçme) Değerlendirme

Çalışanlarımızın performanslarını göz önünde tutarak ve değerlendirerek verilmesi gerekli görülen eğitimler ve motivasyon sağlayıcı etkinlikler ile kapasitenin artırımı için sürekli iyileştirme yapılmaktadır.

Ücretlendirme ve Diğer Sosyal Olanaklar

Çalışanlarımızın maaşları düzenli ödenmekte ve servis, yemek, sağlık gibi sosyal olanakları firmamız tarafından karşılanmaktadır.